Vytvoření webu pro objednávání jídel

#499

Web umožňuje strávníkům výběr jídla na jednotlivé dny.

Jako první vytvoříte web v Nastavení a jídelně ho přiřadíte. V dalším kroku je možné upravit vzhled webu.

Vytvoření webu v Nastavení

Je potřeba přidat nový webový server s těmito parametry:

  • Funkce webu: Aplikace
  • Způsob přihlašování: Uživatelé webu
  • Vyžadovat přihlášení: Vždy
  • Povolit přihlašování klíčem v URL: Ano
  • Povolit přihlašování kódem: Ano

Přiřazení webu Jídelně

V Nastavení si najdete vytvořenou jídelnu (Jídelna -> Jídelny) a v části Nastavení přidáte Web pro objednávání.

Stránky webu

V nejjednodušší formě stačí, aby měl web dvě stránky: / pro jídelní lístek na tento týden a /pristi-tyden pro jídelní lístek na příští týden. Stránky si můžete nazvat například „Tento týden“ a „Příští týden“, aby se vám zobrazily v menu.

Tento týden

Stránka musí obsahovat:

{{dataView;classId:e10pro.canteen.dataView.WebAppWidget;canteen:1;week:this}}

Do canteen vložíme číslo jídelny, které se nachází za znakem # (zjistíme v Nastavení).

Příští týden

Stránka musí obsahovat:

{{dataView;classId:e10pro.canteen.dataView.WebAppWidget;canteen:1;week:next}}

Do canteen vložíme číslo jídelny, které se nachází za znakem # (zjistíme v Nastavení).

Volitelné parametry

Zobrazování minulých dnů

Ve výchozím stavu zobrazuje pouze dnešek a následující dny. To lze ovlivnit parametrem showPastDays (0 / 1):

{{dataView;classId:e10pro.canteen.dataView.WebAppWidget;canteen:1;week:this;showPastDays:1}}

Vzhled webu

Pokud si chcete vytvořit vlastní vzhled menu, vytvoříte si vlastní Vzhled webu a v jeho nastavení použijete návodu v podkapitole.