Zde nastavíme cenu za jídla.

Vpravo klikneme na Přidat a vyplníme informace.

  • Jídelna vybereme z pravého sloupce jídelnu, které se určení ceny týká.
  • Platnost od a Platnost do můžeme určit trvání ceny. Pokud cenu nijak neomezíme, bude platit od okamžiku vytvoření a nebude mít určenou délku trvání.
  • Cena pro zaměstnance určí, kolik budou zaměstnanci za jídlo platit.
  • Cena pro externisty zase určí, kolik za jídlo zaplatí externí zaměstnanci.