Naskenování dokladu na tiskárně

#201

Doklad je možné přidat do aplikace naskenováním na tiskárně/skeneru. Při skenování si můžeme rovnou vybírat, do jaké sekce v dashboardu budeme doklad posílat. Každá ze sekcí má svoji přidělenou e-mailovou adresu, přes kterou do sekce doklady chodí. Pokud nemáme v seznamu adres při skenování všechny, je možné si adresy přidat. Postup se nalézá zde.

 • Jako první vložíme doklad na patřičné místo ke skenování. Pokládáme na skleněnou plochu textem dolů. Přikládáme ke správnému rohu, ten může být označen šipkou. Poté přiklopíme.
 • Na displayi tiskárny vybereme tlačítko Snímání do e-mailu.
 • Poté vybereme, kam chceme doklad poslat. Pokud je seznam delší, je možné jím posouvat, abychom náš výběr našli.
 • Výběr poznáme tak, že nám box vedle názvu zmodrá a objeví se v něm fajfka. Po vybrání nám zmodrá tlačítko „Start“ v dolním pravém rohu.
 • Na tlačítko Start poté klikneme a tím provedeme sken. Poté, co tiskárna ztichne, je možné doklad vyndat a založit ho na patřičné místo.
 • Pokud nechceme doklad skenovat, je možné ho přidat i ručně. Popis postupu se nachází níže pod nadpisem Přidávání ručně.

Pokud chceme naskenovat více stránek do jednoho souboru, postupujeme následovně:

 • Vpravo si posuneme sloupcem a vybereme „Oddělené skenování“ (klikneme na ikonu , ikona by měla zmodrat). Poté zmáčkneme Start.
 • Poté se nám stránka oskenuje a objeví se nám nová obrazovka. Do skeneru vložíme novou stránku a na obrazovce zmáčkneme Start. Tento postup opakujeme, než naskenujeme všechny stránky dokumentu. Poté zmáčkneme Dokončit a poté ještě Start. Tímto bude skenování dokončeno a my můžeme doklad založit.

Tipy ke skenování

 • Nikdy neskenovat více dokladů vedle sebe. To poskytuje lepší přehled a jednodušší orientaci. Každý doklad pak můžeme upravovat zvlášť.
 • Nikdy neskenovat více dokladů do jednoho dokumentu.
 • Pokud máme doklady k sobě přicvaknuté, je dobré sponku odstranit a doklady položit například vedle sebe. Zabráníme tím případnému poškrábání skla a doklady máme naskenované společně.
 • Doklad si po naskenování zkontrolujeme. Kontrolujeme, zda je naskenován ve správném formátu, zda jde vidět celý a zda je čitelný. Pokud jedna či více z těchto věcí nevyhovuje, sken provedeme znovu. Je možné doklad o kousek na skle přemístit, nebo při nečitelnosti upravit rozlišení. Dáváme také pozor, aby nějaký z rohů nebyl přehnutý a nepřekrýval část textu.
 • Doklad si posíláme přímo do sekce, ve které ho chceme mít. Nebudeme ho poté muset v dashboardu zbytečně přemisťovat.
 • Po dokončení skenování nezapomínáme doklad z tiskárny vytáhnout, abychom ho poté zbytečně nehledali.

Co s dokladem poté

Po naskenování se nám objeví doklad v aplikaci v sekci, do které jsme ho poslali. Tam si ho otevřeme a postupujeme podle návodu vyplnění formuláře v Došlá pošta.