Účtový rozvrh

#180

Definice směrné účtové osnovy a rozvrhu předpokládá standardní účetní znalosti osoby odpovědné za vedení účetnictví.

Prohlížeč účtového rozvrhu se nachází na kartě Finance – je to ikona vlevo dole.

Editační formulář účtu je jednoduchý, obsahuje pouze několik základních údajů.

Číslo účtu a název není potřeba vysvětlovat. Zkrácený název je vhodné nastavit u účtů s dlouhým názvem (336100: „Zúčtování s institucí sociálního zabezpečení“ → „Zúčtování s ČSSZ“) – šetří se tím místo na mnoha místech aplikace.

Povaha účtu říká, zda jde o aktivní, pasivní, nákladový nebo výnosový účet. Kromě toho může být povaha i:

  • Aktivně / pasivní: většinou účty zúčtování s institucemi (také např. účet 221), které mají konečný i počáteční zůstatek někdy aktivní a jindy pasivní a v rozvaze se uvádějí podle zůstatku v aktivech nebo pasivech.
  • Otevření období a Uzavření období: analytické účty k syntetickým účtům 701, 702 a 710.
  • Podrozvaha: skupiny účtů 75 – 79.
  • Vnitropodnikové náklady: účty 599 a dle metodiky např. účtová třída 8.
  • Vnitropodnikové výnosy: účty 699 a dle metodiky např. účtová třída 9.

Druh výsledku u nákladových a výnosových účtů říká, zda je o provozní, finanční nebo mimořádný výsledek.

U nákladových a výnosových účtů lze říct, že se jedná o nedaňový náklad resp. výnos.

Účet je saldokontní je třeba zakliknout u saldokontních účtů (např. 311, 321 atd.). Je to důležité pro generování dokladů pro uzavření a otevření účetního období.

Účtopoložka znamená, že po potvrzení účtu dojde k vytvoření svázané účetní položky – viz další kapitola.

Poslední údaj Skupina účtů říká, že nejde o účet, ale o třídu, skupinu, syntetiku nebo skupinu analytik. Na tyto „účty“ se neúčtuje – slouží k členění výstupních sestav (hlavní kniha, výsledovka, rozvaha atd.).