Bankovní výpisy

#181

Bankovní výpisy slouží k evidenci pohybů na bankovních účtech. Je to nejdůležitější podklad pro párování úhrad v saldokontu.

Bankovní výpisy jsou rozděleny do číselných řad podle jednotlivých účtů. Pokud máte více bankovních účtů, musíte vždy nejdříve zvolit dole v prohlížeči správný účet.

Bankovní výpisy lze pořizovat ručně. V praxi se ale používá import pomocí elektronického bankovnictví a ručně se dolaďují pouze nespárované platby (např. chybně zadaný variabilní symbol), nebo specifické situace jako třeba přijatá záloha bez vystavené zálohové faktury.

Záhlaví dokladu

Pořadové číslo je pořadové číslo výpisu v rámci roku. Je uvedeno na pořizovaném bankovním výpise a určuje ho banka.

Účetní datum je datum výpisu. U týdenních a měsíčních výpisů by to mělo být koncové datum.

Začátek období a konec období říkají období výpisu. U denních výpisů jsou všechna tři data stejná.

Počáteční zůstatek uvádí banka na výpise.

Částky Přijato, Vyplaceno a Konečný zůstatek se počítají automaticky. Vždy byste je měli porovnat se stejnými údaji, které uvádí banka.

Řádky dokladu

Řádek bankovního výpisu je odlišný od běžných dokladů.

První dva údaje Vyplaceno a Přijato určují základní charakter řádku: podle toho, která částka je zadána jde buď o přijatou nebo odeslanou platbu.

Úhrada Pohledávky

Vyplněním částky Přijato se řádek přepne do režimu úhrada pohledávky. Následně je potřeba zadat zbylé údaje. Číslo účtu je třeba zadat ručně, variabilní symbol lze „nabrat“ ze saldokonta (přenese se i případný specifický symbol a Osoba). Do textu řádku můžete zadat případnou poznámku, ale lze ho nechat i prázdný.

Úhrada závazku

Zde je postup stejný jako u pohledávky, pouze se na začátku vyplní částka Vyplaceno.

Výdej pro převod peněz

Řádek, kterým se vybírá hotovost pro převod na pokladnu. Po zadání částky Vyplaceno je třeba přepnout údaj Pohyb (poslední údaj v řádku) na „Výdej pro převod peněz“. V údaji VS stačí vybrat ze saldokonta správný řádek a je to hotovo.

Příjem z převodu peněz

Řádek, kterým se na účet vkládá hotovost z pokladny. Po zadání částky Přijato je třeba přepnout údaj Pohyb na „Příjem z převodu peněz“. V údaji VS stačí vybrat ze saldokonta správný řádek a je to hotovo.

Úhrada vydané zálohové faktury

Pokud řádek hradí vydanou zálohovou fakturu, je potřeba zvolit tento pohyby. Jedná se o specifický případ, kdy dojde k „odepsání“ pohledávky ze saldokonta pohledávek a „připsání“ částky do saldokonta přijatých záloh.

Poskytnutá záloha

Pohyb pro situaci, kdy jste někomu poslali zálohou platbu.

Přijatá záloha

Pohyb pro situaci, kdy vám někdo poslal zálohovou platbu „jen tak“, bez vystavené zálohové faktury.

Přesný postup práce se zálohami je vysvětlen v kapitole Postupy / Zálohy / Přijaté zálohy.

Účetní položka

Řádky typu bankovní poplatky, úroky nebo jednoduché jednorázové úhrady bez dokladu (např. složenky za pojištění) se řeší pohybem Účetní položka.

Po přepnutí Pohybu na „účetní položka“ se objeví nové políčko Položka, kde je potřeba vyplnit.