Účetní doklady

#182

Účetní doklady slouží k zaznamenávání „neobchodních“ transakcí, jako jsou např. zápočty, mzdy, odpisy majetku apod.

Samostatnou kapitolou jsou účetní doklady pro uzavření a otevření účetního období, případně ruční počáteční stavy při „startu“ systému.