Saldokonto

#184

Saldokonto je nástroj, který vás informuje o nevyrovnaných finančních transakcích.

Saldokonto lze rozdělit do několika skupin:

  1. Pohledávky jsou přehled toho, co vám kdo dluží – tedy zjednodušeně nezaplacené faktury.
  2. Závazky říkají, co komu dlužíte vy.
  3. Přijaté zálohy říkají, co vám kdo zaplatil předem, ale ještě jste to nevyfakturovali.
  4. Poskytnuté zálohy říkají, komu jste zaplatili dopředu, ale ještě jste nedostali fakturu.
  5. Peníze na cestě hlídají převody peněz mezi pokladnou a bankovním účtem.

Každá saldokontní transakce má dvě části: předpis (co má být zaplaceno) a úhradu (co bylo zaplaceno). Vyrovnaná transakce má na obou stranách stejnou částku.

Podmínkou úspěšného spárování předpisu a úhrady je:

  1. Na obou stranách je stejná Osoba. Pokud je faktura vystavena na firmu ABC, musí být stejná firma i řádku bankovního výpisu, kterým je faktura uhrazena.
  2. Na obou stranách musí být stejný variabilní a specifický symbol.

Přehled saldokonta

Přehled saldokonta nabízí celkový pohled na jednotlivá saldokonta.

V levé části okna se vybírá konkrétní saldokonto.

Parametr Období je automaticky nastaven na platný fiskální rok, takže přehled zobrazuje aktuální stav. Období můžete přepnout na jiný fiskální rok (obvykle pro potřeby účetní závěrky), nebo i konkrétní měsíc – to je užitečné např. v situaci, kdy máte úvěr a banka vyžaduje čtvrtletní přehled závazků.

Parametr Druh salda umožňuje omezit přehled jen na určité účetní případy. Parametr se dynamicky nastavuje podle toho, o čem opravdu účtujete, a v jakém saldokontu se v přehledu právě nacházíte.

Kliknutím na ikonu otevřete panel s dalšími parametry.

Parametr Osoba umí zobrazit saldokonto konkrétní osoby.

Parametr Nespárované úhrady umí odfiltrovat ze zpětného přehledu (období je nastaveno na měsíc) případy, které nejsou spárovány – např. když je faktura uhrazena dříve než byla vystavena.

Ikony vpravo přepínají varianty přehledu. Výchozí stav je Položkově, tj. přehled všech nespárovaných saldokontních případů.

Rozbor splatností zobrazuje sumárně neuhrazené případy podle počtu dnů po splatnosti.

Kurzové rozdíly zobrazují saldokontní případy v cizí měně, které jsou vyrovnané, ale nebyly u nich ještě zaúčtovány kurzové rozdíly.

Saldokonto Osoby

Detail Saldo v prohlížeči Osob zobrazuje přehled všech saldokontních případů s danou Osobou.

Zeleně jsou podkresleny pohledávkové případy, červeně závazkové. Celková bilance nahoře je záporně, pokud jsou naše závazky větší než pohledávky (dlužíme my jim – červeně). Kladná částka znamená, že pohledávky jsou větší než závazky (dluží oni nám – zeleně).

Saldokonto Dokladu

Detail Účtování v prohlížečích dokladů zobrazuje také přehled saldokontních případů, kterých se doklad účastní.

U jednoduchých dokladů (faktury) je většinou jeden saldokontní případ. U složitějších (banka, zápočet) je případů obvykle několik.

Deník saldokonta

Deník saldokonta umožňuje procházet všechny zápisy v saldokontu.

Jedná se o užitečný nástroj v situaci, kdy potřebujete něco dohledat.