Zaúčtování mezd vytváří zpravidla poměrně rozsáhlý doklad. Pro kontrolu, zda máte doklad správně vytvořený je vhodné využívat po uzavření dokladu především Detail dokladu / Zaúčtování, který najdeme vpravo.

Při vytváření řádků dokladu mezd doporučujeme využívat Účetních položek. Řádky, které mají vstupovat do saldokonta závazků, musí mít na položce nastavený údaj Saldokonto na hodnotu Závazky.

Podle výše uvedeného příkladu Vám vzniknou v saldokontu závazků zápisy předpisů k úhradě:

  • platba na zdravotní pojišťovnu (2.025 Kč)
  • platba na OSSZ (4.725 Kč)
  • platba na FÚ (945 Kč)
  • čistá mzda k vyplacení (12.405 Kč)

Doporučujeme u těch předpisů vyplnit kromě povinných variabilních symbolů, také specifické symboly, které budou vyjadřovat například rok a měsíc, za který jsou mzdy zpracovávány. Protože u odvodů mezd a výplaty čistých mezd se prakticky opakovaně neustále používají stejné variabilní symboly, tak díky odlišnému specifickému symbolu, se Vám nebudou v saldokontu jednotlivé měsíční předpisy úhrad „nabalovat“.

V případě, že máte více zaměstnanců tak doklad bude složitější, protože minimálně řádek 13 a 14 se bude opakovat pro každého jednotlivého zaměstnance.

Pokud jsou zaměstnanci hlášení u více zdravotních pojišťoven, tak řádky 4, 5, 10 a 11 budou opakovány pro každou jednotlivou zdravotní pojišťovnu.

Nakonec pokud účtujete a sledujete náklady na jednotlivá střediska, tak Váš doklad zaúčtování mezd bude s výrazně více řádky, protože uvedený příklad bude opakován prakticky pro každé Vaše jednotlivé středisko.